Tag: เช็ดกระจก

เช็ดกระจกให้ใสแบบง่าย ๆ ด้วยของใช้ภายในบ้าน

เช็ดกระจกให้ใสแบบง่าย ๆ ด้วยของใช้ภายในบ้าน

การทำความสะอาดบ้านนั้น นอกจากจะทำการปัด กวาด เช็ด ถู บริเวณต่าง ๆ ภายในบ้านแล้วนั้น สิ่งที่คุณไม่ควรลืมทำความสะอาดเลยก็ คือ กระจก ซึ่งกระจกเป็นสิ่งที่ทำความสะอาดได้ยากมากกว่าเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เพราะหากใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ดี หรือใช้ผิดประเภท คราบต่าง ๆ ที่เกาะติดกระจก ก็อาจจะไม่อกและทำให้กระจกของเราไม่ใสได้ เช็ดกระจกให้ใสแบบง่าย ๆ ด้วยของใช้ภายในบ้าน รวมเทคนิคเช็ดกระจกแบบง่าย ๆ ด้วยของใช้ใกล้ตัวภายในบ้าน ที่จะทำให้กระจกของคุณกลับมาใสอีกครั้ง เช็ดกระจกอย่างไร ให้ใสสะอาด ใช้น้ำส้มสายชู ใครที่มีปัญหาเช็ดกระจกเท่าไหร่ก็ไม่ใส...